Member Pro

Informační systém pro řízení fitness klubů, hotelů a restaurací

Identifikační předměty, karty, čipy

Samostatnou částí řízení je identifikace klienta. Identifikace může probíhat velmi jednoduše, a to, jen na základě příjmení klienta a jeho vyhledáním v databázi obsluhou. Tento způsob je však velmi zdlouhavý, neefektivní a vylučuje automatické zpracování.

Dnešní moderní technologie nám nabízí několik možných způsobů identifikace. Identifikátory mohou být různé (čip, čárový kód, magnetický záznam, otisk prstu, oční rohovka, atd.). Je důležité si uvědomit, že identifikátor není nic víc, než nositel jednoznačného kódu - většinou číselného, a záleží skutečně jen na Vás, jaký typ zvolíte. Rozdíly jsou skutečně jen v cenách a fyzickém provedení (karta, náramek, přívěšek, atd.). Kód, je pak „spárován“ s konkrétním klientem a umožňuje systému jeho bezchybné nalezení a provedení požadovaného úkonu. Vlastní provedení identifikátoru ve většině případů slouží zároveň jako reklamní a prestižní medium. Velmi často se využívá kombinace dvou různých identifikátorů. Jeden – karta s čárovým kódem, jménem a fotografií klienta, která slouží k identifikaci klienta na recepci, kde je mu tato karta dočasně vyměněna za druhý identifikátor - čipový náramek (viz. následný obrázek), umožňující klientovi pohodlný pohyb po Vašem centru.

Tímto způsobem je docíleno optimální situace, kdy klient není obtěžován nošením a hlídáním poměrně velké a v některých situacích neskladné karty, ale přesto je maximálně využito možností, které nabízí moderní technologie.

identifikace