Member Pro

Informační systém pro řízení fitness klubů, hotelů a restaurací

Řízení dalších zařízení

Optimálně nastavený systém umožňuje na základě zadaných informací a fyzického propojení řídit a spouštět nejrůznější zařízení. Osvětlení kurtu squashe nebo spuštění solária na základě rezervace a fyzické přítomnosti klienta v centru, si dokáže představit každý. Ale systémy mohou jít mnohem dál. Například, vpouštět do centra pomocí turniketu, jen oprávněné klienty, automaticky provádět uzavření otevřeného účtu klienta při opuštění centra, či provést úhradu otevřeného účtu z jeho kreditu. Systémy také mohou sledovat jednotlivé skříňky v šatnách, teplotu v jednotlivých sálech či saunách a dle rezervací provádět ekonomické korekce, dále mohou automaticky načítat čerpané služby na základě identifikace klienta u vstupu na vybranou aktivitu, také mohou plně nahradit bezpečnostní přístupový systém, mohou řídit parkoviště, i několik vzdálených center současně atd. Možnosti jsou v podstatě neomezené. Základem těchto možností je schopnost systému komunikovat s jinými zařízeními než je PC. Je nutno si uvědomit, že využívání těchto schopností systému vždy vyžaduje instalaci technologií, které umožní komunikaci s jednotlivými zařízeními.

řízení